Vilkår for brug

Copyright

Du må ikke, uden skriftligt samtykke fra TriGemini: kopiere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet af sider på webstedet, herunder tekst, billeder, lyd eller video til ikke kommercielle, kommercielle eller offentlige formål.
Bemærk venligst, at TriGemini benytter kommercielt licenseret materiale fra bl.a.: Shutterstock, Thinkstock, Corbis, Getty, Envato (Codecanyon/Audiojungle/Videohive), INCORS Gmbh mfl.

Links til dette websted

Det er fuldt tilladt at linke til dette websted. Dog er det ikke tilladt, at oprette rammer omkring en side på webstedet eller bruge andre teknikker, der ændrer på den visuelle præsentation eller udseendet af indholdet på webstedet.
Betingelsen for link til vores site er dog begrænset af, at TriGemini til enhver tid kan bringe nærværende tilladelse til ophør og at evt. link til webstedet og/eller sider herunder fjernes på TriGemini's forlangende.

Ansvarsfraskrivelse

TriGemini fraskriver sig ethvert ansvar for direkte og indirekte tab, herunder driftstab, tabt avance, mistede programmer eller tab af andre data og andre direkte eller indirekte tab eller følgeskader, der måtte være en følge af brugen af dette websted eller andre websteder eller ressourcer der linkes til, henvises til eller gives adgang til via dette websted, eller for brugen af download eller adgang til materiale, oplysninger, produkter og serviceydelser selvom TriGemini er blevet gjort bekendt med muligheden for sådanne tab.
Denne ansvarsfraskrivelse gælder alle søgsmålsgrunde, uanset om de er baseret på aftale, garanti, skadevoldende handling uden for kontrakt eller andet.

Vidste du ...

Vi vandt 1. præmien i Microsoft Developer Awards 2010 for vores eget HRM/CRM/CMS systemet: NeoCompleo

Udtalelse fra kunde:

Jeg har arbejdet sammen med ham i KMD og betragter ham som værende en meget professionel og effektiv konsulent. Han er den slags person, der tager sit arbejde meget seriøst og leverer mere end forventet. Han er altid en fornøjelse at arbejde med, da han har en god sans for humor.

Konsulent
KMD A/S

KMD A/S Logo