Frontend udvikling

Grænsefladen mod slutbrugeren – den såkaldte frontend, er en stadig vigtigere del i nutidens udvikling af applikationer.  Tidligere var tykke klientapplikationer den primære del af vores udvikling, det vil sige applikationer der indeholdt al applikationslogik samt installation/deploy logik til slutbrugerne.

Tendensen er tydelig.  Selvom vi stadig udvikler tykke klientapplikationer er behovet for webbaserede applikationer klart den overvejende del af de løsninger der ønskes leveret.

Fælles for alle frontend løsninger er, at brugeroplevelsen skal være i top.  Den skal være intuitiv og for tykke klienter stemme overens med operativsystemet som brugeren benytter.  Vi lægger tanker og kraft bag frontend udvikling, med et solidt afsæt i god UX design.

Lagdelt udvikling

Tidligere blandede man (uden tøven) forretnings- og præsentationslogik sammen i én og samme programkode.  Heldigvis er vi alle blevet meget klogere siden og disse separeres nu pænt fra hinanden ved hjælp af: MVC (Model-View-Controller).  På denne måde kan nye præsentationer (skærmbilleder) let udvikles oven på den eksisterende forretningslogik og tilsvarende skal hele præsentationslogikken ikke skilles fra hinanden, såfremt der introduceres nye forretningsregler.  Som en ekstra og ikke uvæsentlig bonus, øges testbarheden markant således at det er muligt at udvikle unittests, der kan benyttes til at sikre den løbende kvalitet af programkoden.

Vi udvikler frontend applikationer baseret på både traditionel MVC samt MVVM (Model-View-View-Model).

Webbaserede applikationer

Disse udvikler vi enten som ASP.NET web forms eller ASP.NET MVC.  For rige web applikationer, kan den .NET baserede del begrænse sig til den egentlige backend del af løsningerne.

Stigende behov for, at kunne foretage layoutmæssige tilretninger gør, at vi mange gange anbefaler at bygge løsninger op omkring et decideret CMS system.   Læs mere om dette her.

Tynde webklienter

I en tynd webklient, vil al forretningslogik ligge placeret på en webserver og grænseflade vil serveres direkte fra denne.  Mængden af programkode der afvikles på klientmaskinen i browseren vil derfor være minimal

Rige / tykke webklienter

Tidligere fra teknologier som Adobe Shockwave, Flash, Java applets, ActiveX kontroller populære at benytte i webløsninger. Alle gav de mulighed for, at skabe en bedre og mere gnidningsfri brugeroplevelse samt give adgang til funktionalitet der ikke umiddelbart var adgang til fra en webbrowser.

Tiden er løbet fra disse teknologier bl.a. i forbindelse med det stigende antal af mobileenheder som smartphones og tablets, men kravet om en god brugeroplevelse eksisterer naturligvis stadigt.  I dag løses dette, ved at udvikle rige webapplikationer.  Webapplikationer hvor mængden af programkode der udføres på klienten øges betragteligt.

Kommunikation mellem frontend og backend foregår typisk via web services, således at brugere oplever en webapplikation mere som en egentlig applikation end blot som en serie af forbundne sider.

Når vi taler programkode på klientmaskinerne, er der på nuværende tidspunkt ingen direkte mulighed for at udvikle i .NET.   Her er udviklingssproget udelukkende: Javascript eller teknologier der direkte kan oversættes til dette som eks.:  Typescript og Coffee script.

Layoutmæssigt taler vi HTML/HTML5 og CSS.

Applikationsudvikling

Der er altid situationer, hvor det er en fordel – enten af tidsmæssige, tekniske eller sikkerhedsmæssige hensyn kan være en fordel ikke at udvikle applikationer som webløsninger.

Vi udvikler .NET baserede applikationer enten som:  kommandolinje, Windows Forms eller Windows Presentation Foundation (WPF) evt. kombineret med Windows Services med brugergrænseflader.

Det kan være fulde applikationer (tykke klienter) eller tynde applikationer til installation (men med kommunikation mod en backend).

Kvalitet

Vi sætter en ære i, at levere et slutprodukt i høj kvalitet.  Derfor prioriteres (om muligt), unittest højt, således at kode i vid udstrækning bliver testet og ubehagelige overraskelser ved fremtidige udvidelser minimeres.

Vi er også realistiske:  ingen er perfekte og fejl er en del af dét, at udvikle software.  Ved fastprisløsninger er vores standard garanti, at fejl/mangler ift. aftale løses vederlagsfrit indenfor 30 dage efter slutleverance.

Se også


Vidste du ...

Vi hos næsten alle vores kunder, har introduceret hjælpeværktøjer der har øget glæden og ikke mindst produktiviteten væsentligt.

Læs mere


Udtalelse fra kunde:

Hans ydelser var et stort aktiv for DACCIS projektet. Først og fremmest er han en fremragende udvikler, hans resultater var af en meget høj kvalitet og altid til tiden/budget. For det andet kunne han altid finde tid til at hjælpe og støtte kollegaer samt bistå projektledelse med budgetter og tidsplaner. Hans personlighed og overblik er et væsentlig bidrag til ethvert projekt, jeg kan komme i tanke om. Jeg vil se frem til at arbejde med ham igen.

Projektleder
Mærsk Data A/S

Mærsk Data A/S Logo