Procesoptimering

De fleste processer kan optimeres, for at opnå: højere kvalitet, minimering af fejl, mindre tidsforbrug, frigivelse af specialist viden mv.

Vores procesoptimering består i, at dele af (eller hele) processen optimeres vha. en eller flere værktøjer.  Værktøj i form af applikationer, vi udvikler specielt til virksomheden.

Det kan være erstatning af manuelle processer/procedurer eller forbedring af allerede automatiserede processer.

Vi har hjulpet mange virksomheder, med at optimere processer eks. indenfor: udviklingsarbejde (automatisk kodegenerering/analyse), test (applikationer til automatiserede tests / avancerede sammenligninger af dokumenter), integrationsværktøjer (til at flytte data mellem systemer), overvågningsapplikationer, søgeværktøjer, robotapplikationer, migreringsapplikationer mv.

Fælles for alle løsningerne er, at det ikke udarbejdelse af et slutprodukt - men derimod værktøj, der hjælper med at løse opgaverne for at kunne tilvejebringe de endelige produkter - lige nu og her, samt i fremtiden.

Skønner vi at optimeringen har et markedspotentiale, kan arbejdet udføres til en meget favorabel pris og i bedste tilfælde vederlagsfrit. Dog mod at vi kan sælge og markedsføre løsningen - via vores "Knowledge Investment" koncept.  Kontakt os for yderligere detaljer.Se også


Vidste du ...

Vi udvikler i mange forskellige sprog - ikke kun C#. Alle udviklingssprog kan læses og forstås.

Udtalelse fra kunde:

Han blev hyret til at udvikle et stykke software til min virksomhed. Han afsluttede opgaven til vores tilfredshed.

Softwareudvikler
Rigspolitiet

Rigspolitiet Logo