Performanceoptimering

Det er oftest vanskeligt både, at udvikle en løsning så den opfylder alle krav indenfor en given tidsfrist og samtidigt opnå den højeste ydelse.

Dermed kan man ende i en situation, hvor man står med et færdigt produkt der ikke lever op til de krav man måtte have til performance.

Træk på vores indgående erfaring

Performanceoptimering er ikke noget man bare lige foretager.  Det kræver indgående kendskab til platformen, de tekniske muligheder og ikke mindst erfaring fra konkrete løsninger.

Vi har erfaring fra en lang række projekter, hvor vi har været igennem de fleste problemstillinger man kan forestille sig.   En erfaring du som kunde, vil kunne drage stor nytte af.

Vi tager spadestikket lidt dybere, ja vi kan om nødvendigt gå helt ned på CIL kode niveau og udføre øvelser som eksemplevis injection af CIL kode i allerede eksisterende applikationer - for at afdække flaskehalsproblemer.

Desuden har vi indgående erfaring med mange kommercielle værktøjer, til brug i forbindelse med performancemålinger.

Se også


Vidste du ...

Vi hos næsten alle vores kunder, har introduceret hjælpeværktøjer der har øget glæden og ikke mindst produktiviteten væsentligt.

Læs mere


Udtalelse fra kunde:

Det er ikke ofte, at man møder en person, der er arbejder så hårdt og dedikerede som ham. Oven i det er han altid i et behagelig humør. Min bedste anbefalinger.

Konsulent
KMD A/S

KMD A/S Logo