Kodeanalyse

Det hænder at man havner i en situation, hvor man står med en softwareløsning (applikation), der kræver gennemgående analyse.  Det kan være situationer som eksempelvis:

  • Ophavsmanden er ikke længere tilgængelig, men løsning ønskes udvidet eller måske fejlsøgt.
  • En leverandør har leveret en utilstrækkelig eller fejlbehæftet løsning.  Analyse af hvad der skal til, for at bringe løsning i en brugbar tilstand.
  • Afdækning af om en leveret løsning nu også indeholder hvad der er aftalt.
  • Ønske om gennemgående review af kode, for at undersøge stabilitet, skalering/perfomance og/eller kodestandarder.
  • Kvalitetssikring af leverancer.

Hvad vi tilbyder

En uvildig gennemgang af Jeres softwareløsning, der munder ud i en rapport indeholdende iagtagelser og forslag til konkrete tiltag.

Det kan også være en detaljeret teknisk dokumentation af Jeres løsning, således at den vil kunne udvides/vedligeholdes af Jeres udviklerstab.  Teknisk dokumentation vil typisk bestå af tekstuel beskrivelse af løsning i kombination med visuelle diagrammer, således at programflows bliver gennemskuelige.

Bemærk at softwareløsningen ikke nødvendigvis behøves, at være eller relatere til Microsoft .NET platformen.  Vi analyserer derfor gerne løsninger baseret på andre teknologier også i forhold til en eventuel omlægning til en anden teknologi.

Kodereview

Når softwareapplikationer udvikles, fokuseres let på de forretningsmæssige aspekter. Når applikationen opfylder kravspecifikationen og fungerer fejlfrit - kan man være tilbøjelig til, at sige at applikationen er færdig.

Ofte glemmer man, at de fleste applikationer har en relativ lang levetid. Sandsynligheden for at brugerne ønsker ændringer/tilføjelser i funktionaliteten er stigende set henover tid. Man bør derfor altid stille krav til softwareudviklerne om, at der opretholdes en kvalitet, således at det daglige og fremtidige vedligehold sikres.

Denne kvalitetssikring bør ideelt set foretages allerede fra starten af et projekt og sikres undervejs. Kvaliteten bør internt sikres med brug af reviews, hvor applikationen gennemgås på et teknisk niveau. Det kræver: en bred, lang og teknisk dyb erfaring at foretage disse reviews. Indenfor udviklingsgrupper, kan dette være en "smertefuld" proces. Vi tilbyder derfor, med afsæt i vore mange års erfaring, at foretage disse reviews som en neutral ekstern partner .

Et review betragtes af de fleste som en negativ proces, hvor svagheder bliver udpeget. Vore reviews vil også fremhæve de positive områder, der således vil kunne danne grundlag for hvorledes fremtidig udvikling bør foretages.

Af flere årsager, bør kvalitetssikring af kildekoden løbende foretages. Det er vigtigt, at fejl identificeres så tidligt i processen som muligt, at koden forbliver fremtidssikret, samt at der skabes en ensartet/forståelig kildekode der kan vedligeholdes.

Se også


Vidste du ...

Vores undervisningsforløb og e-learning kurser er 100% egenudviklede.

Læs mere


Udtalelse fra kunde:

Han er en dygtig .Net udvikler der er istand til at arbejde med avancerede løsninger. Desuden er han behagelig at arbejde med.

Softwareudvikler
KMD A/S

KMD A/S Logo