Ydelser til fastpris

Visse projekter egner sig typisk godt til fastpris.  Af flere årsager kan vi ikke ukritisk påtage alle projekter som fastpris.  Som kunde kan være befriende, at kende den endelige pris og slutdato på projekter.  Typisk vil fastpris-projekter være mindre opgaver, men altid opgaver der som udgangspunkt er veldefinerede. 

Hvornår

  • Når rammerne økonomisk og tidsmæssigt er faste eller begrænsede.
  • Mangel på interne kompetencer/ressourcer eller ønske om frigivelse af disse til andre opgaver.
  • Opgaven er relativt veldefineret og afgrænset.
  • Kan løses offsite.

Fordele

  • Kendte økonomiske rammer (aftalt pris).
  • Kendte rammer for levering (aftalt tid).
  • Mulighed for no-cure-no-pay (dvs. ingen betaling såfremt aftalte mål ikke opnås).
  • Kan evt. kombineres med timebaseret afregning.
  • 100% uforpligtende tilbud.

Økonomi

Prisen fastsættes pr. projekt og afhænger af mange forskellige faktorer.  Ved fastpris påtager man sig en stor del af risikoen.  Man kan dermed fejlagtigt antage, at fastpris pr. definition er dyrere end ved afregning til en timepris.  De fleste virksomheder udregner en fastpris ud fra den simple formel: 

timepris * estimeret antal timer + ekstra udgifter + x% risiko = endelig pris.

Ved at benytte vores mange års erfaring fra andre projekter, herunder bl.a. trække på komponenter fra vores egen "værktøjskasse" og tredjepartsprodukter, kan vi minimere risikoen til tæt på ikke eksisterende.  Som resultat af dette vil antallet af timer typisk kunne nedbringes.  Faspris opgaverne vi løser, foregår fortrinsvis offsite - dette giver muligheden for bedre at kunne tilrettelægge, hvor/hvornår opgaven løses (hvilket igen påvirker prisen i positiv retning).

Et eksempel på en pris, kan vi derfor ikke præsentere her, men vi udarbejder altid gerne et 100% uforpligtende tilbud, ud fra dine individuelle behov og ønsker.

Se også


Vidste du ...

Vi for mange af vores kunder, har optimeret forretnings- og tekniske processer med udvikling af hjælpe- og støtteværktøjer.

Læs mere


Udtalelse fra kunde:

Han er en dygtig .Net udvikler der er istand til at arbejde med avancerede løsninger. Desuden er han behagelig at arbejde med.

Softwareudvikler
KMD A/S

KMD A/S Logo