Konsulenter på timebasis

Tidsfrister der skal holdes, specifikke problemer der kræver specialisthjælp eller blot løsning af midlertidige ressource problemer, er
hovedårsagerne til at vælge en ekstern konsulent fra os - på timebasis.
 
Løsning på timebasis, er den mest udbredte brug af ekstern konsulentbistand. Der er væsentlige fordele, men også ulemper og dermed kan løsning af projekter til fastpris muligvis være interessant.

Hvornår

 • Høj-risiko projekter.
 • Tidsfrister der skal overholdes.
 • Mangel på intern ekspertiser/ressourcer eller ønske om frigivelse af disse til andre opgaver.
 • Midlertidig ressourcemangel.
 • Ønske om onsite løsning.
 • Høje sikkerhedskrav ifm. informationer.
 • Vanskeligt definerbare løsninger/opgaver.

Fordele

 • Høj ekspertise, typisk væsentlig højere end eksisterende indenfor virksomheden.
 • Slippe for at trække på eksisterende medarbejderressourcer.
 • Tidsbegrænset (uden lange bindingsperioder eller opsigelser).
 • Løsning af opgaver, når behovet viser sig.
 • Kan evt. kombineres med fastpris.

Økonomi

Det er vanskeligt, at komme med en eksakt pris på hvad en konsulent eller et projekt koster.  Det er faktorer som:  kompetencer, varighed, efterspørgsel, geografisk placering, kompleksitet, opgavetype, fordyrende mellemled mv. der alle har indflydelse på den endelige pris. 

Vi placerer os hverken blandt de billigste ej eller blandt de dyreste. Vores filosofi er:  man får som oftest det man betaler for - og med os som regel lidt mere, i form af: kvalitet, rådgivning og hastighed.

Det typiske prisniveau ligger i området DKK. 750, - 1.200.  Dermed ikke sagt, det kan svinge til den ene og anden side.  En standard udviklingsopgave er i sagens natur billigere end eks. en arkitektur eller undervisningsopgave.

Naturligvis finder man  leverandører (herunder offshore), der kan levere til en væsentlig lavere pris.  Husk dog på, at en besparelse på eks. 20-40% ikke er billigere såfremt leverancen tager tilsvarende længere tid og med en ringere kvalitet.

Se også


Vidste du ...

Med vores onsite kurser, behøver man ikke at trække hele dage ud af arbejdskalenderen. Undervisningen kan placeres ugentligt sidst på dagen over nogle måneder.

Læs mere


Udtalelse fra kunde:

Det er ikke ofte, at man møder en person, der er arbejder så hårdt og dedikerede som ham. Oven i det er han altid i et behagelig humør. Min bedste anbefalinger.

Konsulent
KMD A/S

KMD A/S Logo